Johannes Fontanus College

Home > School > Johannes Fontanus College

Johannes Fontanus College

www.jfc.nl

Barneveld
schooltype Voortgezet Onderwijs
denominatie Protestants-Christelijk

Graag aan tafel

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs VO Barneveld Veenendaal

www.passendonderwijsbarneveldveenendaal.nl

CJG Barneveld

www.cjgbarneveld.nl/

Mogelijke deskundigen op afroep

Gemeente Barneveld, bureau Leerplicht

www.barneveld.nl

Fysiotherapeut
Logopedist
Onderzoeker particuliere praktijk
Jeugdarts

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs