Verzuimkaart

MBO/RMC (18+)

Verzuimkaart MBO/RMC (18+)

In aanvulling op de leerplichtwet regelt de RMC-wet het registreren van niet-leerplichtige deelnemers tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald.

Daarnaast creëert de wet een regionale aanpak ter bestrijding van voortijdig schoolverlaten. De Regionale Meld- en Coördinatiefuncties (RMC’s), hebben de taak het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en te houden. Bovendien hebben ze tot taak voortijdig schoolverlaters, indien het niet mogelijk blijkt een ander passend traject te vinden, via trajectbegeleiding terug te leiden naar het onderwijs, zodat alsnog een startkwalificatie kan worden behaald. ( www.rmcnet.nl).

Een havo- of vwo-diploma of een mbo-diploma vanaf niveau 2 is een startkwalificatie. Een vmbo-diploma is dat niet. Aan het recht op onderwijs zijn duidelijke plichten verbonden; voor leerlingen, ouders of verzorgers, scholen
en de gemeente.

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplicht- en kwalificatiewet. Vroegtijdig signaleren en door de leerplichtambtenaar MBO tijdig te informeren kan samen worden bepaald wat nodig is om het (mogelijk) verzuim op te heffen of te voorkomen.

De afdelingen leerplicht/RMC van de regio Vallei (Barneveld, Ede, Veenendaal, Scherpenzeel, Renswoude, Rhenen, Nijkerk en Wageningen) hebben in samenwerking met het onderwijs en de hulpverlening de verzuimkaart opgesteld.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs