Leerplichtzaken

Leerplichtzaken

De leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht. Onze gemeenten hebben daarom een afdeling leerplicht die toeziet of iedere leerplichtige jongere ingeschreven is bij een school en nagaat wat de reden is als jongeren (vaak) wegblijven van school. De ambtenaar leerplichtzaken is er niet alleen voor het handhaven van de leerplichtwet, maar is ook actief betrokken bij het voorkomen en oplossen van problemen, die de schoolloopbaan van een leerling in gevaar kunnen brengen.

Er is geen centrale site voor leerplichtzaken. Iedere gemeente heeft leerplichtinformatie op haar eigen site. Sommige gemeenten hebben een doorlink naar de pagina ‘leerplichtzaken’ en bij andere zult u de zoekfunctie moeten gebruiken.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs