Plan van aanpak

Home > Stroomschema > Plan van aanpak

Plan van aanpak

Hoe pakken we het aan? Alle betrokkenen werken samen aan ‘één kind – één gezin – één paperclip’. Het woord ‘paperclip’ vervangt het woord ‘plan’, omdat we niet streven naar één gezamenlijk document, maar naar een integraal ondersteuningsdossier, wat kan bestaan uit verschillende plannen. Een ‘paperclip’ kan hiervoor zorgen.

Doel

Definieer het doel of de doelen en de termijn waarop deze behaald zouden moeten worden.

Regie

Zodra er sprake is van meerdere afspraken is het noodzakelijk een casemanager aan te wijzen. De casemanager bewaakt de voortgang van afspraken, zorgt voor nieuwe data en planning en zorgt ervoor dat betrokkenen op de hoogte gehouden worden. Regie betekent het in handen hebben/nemen van planning en coördinatie van ouders en betrokken functionarissen. Dit betekent dus niet: het hebben van alle verantwoordelijkheid en/of financiering

Evaluatie

Op de afgesproken aanpak wordt geëvalueerd met betrokkenen. Er wordt gesproken over de stand van zaken, over voortgang van afspraken, behaalde doelen, bijstelling van doelen en/of proces. Ook wordt besproken of afschaling mogelijk is, dan wel of opschaling nodig is.

Betrokkenen

Op basis van de probleemstelling dienen mensen uitgenodigd te worden om aan het overleg deel te nemen. Ga uit van de school als vindplaats. Selecteer de school en stel vast welke organisaties aan de school gekoppeld zijn.

School- en organisatiefilter

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs