Afspraken over gegevensuitwisseling

Home > Stroomschema > Gegevensuitwisseling

Met wie deel ik gegevens?

De basisstappen voor gegevensdeling zijn als volgt:

Stap 1:

Bespreek je zorg met ouders en/of de jongere (indien > 12 jr).

Stap 2:

Kom met ouders en/of de jongere tot een aanpak, vertel met wie je samenwerking noodzakelijk acht en welke gegevens je met wie wil delen.

Stap 3:

Als ouders en/of kind bezwaar maken tegen het delen van gegevens, maak dan de volgende afweging:

  • Doelmatigheid: is het delen van gegevens noodzakelijk voor het gestelde doel?
  • Subsidiariteit: is er een andere manier om het doel te bereiken? Is het delen van informatie het minst ingrijpende middel?
  • Proportionaliteit: staan het delen of opvragen van informatie en het doel met elkaar in verhouding? Kan het ook met minder?
  • Specifieke privacyregels: gelden er specifieke regels voor betrokken partijen?

Stap 4:

Documenteer! Leg vast welke afweging je hebt gemaakt, welke info je deelt met wie en waarom, maar ook wat je NIET deelt.

Iedere organisatie in onderwijs en jeugdhulp heeft een eigen privacy-reglement. Raadpleeg het reglement van je eigen organisatie vóór je gegevens met een ander deelt.

 

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs