Actietafel

Integraal arrangeren

Home > Stroomschema > Actietafel

Actietafel

Het integraal arrangeren is een logische stap in de samenwerking tussen onderwijs, Jeugdhulp en ouders. De uitdaging is om ervoor te zorgen dat ouders en scholen niet langs allerlei onderwijs- en Jeugdhulploketten moeten gaan, maar dat gezamenlijk één arrangement ontwikkeld wordt voor kind en gezin. De Actietafel is niet voor iedere situatie nodig, want de samenwerking en afstemming moet zodanig zijn, dat dat niet nodig is. Soms is er echter sprake van een complexe ondersteuningsvraag; dan wordt er een Actietafel georganiseerd.

Aan de Actietafel zitten ouders én functionarissen van betrokken organisaties. De functionarissen hebben mandaat; d.w.z. zij kunnen besluiten nemen.

Er worden ervaringen opgedaan met Actietafels. Het is de wens dat er zo min mogelijk Actietafels nodig zijn, maar mogelijk leiden de ervaringen tot een protocol.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs