Nieuws

Home > Nieuws

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 3

2 juli 2021

Nieuwsbrief 3 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 2

10 april 2021

Nieuwsbrief 2 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 1

15 maart 2021

Nieuwsbrief 1 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Maak kennis met het Model Passende Samenwerking

28 oktober 2020

Gebruik het Model Passende Samenwerking als digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om ondersteuningsvragen te beantwoorden.

Instructie bij het Model Passende Samenwerking

24 oktober 2020

In deze video bieden we een uitgebreide instructie bij het Model Passende Samenwerking zoals dat in de regio Foodvalley ten behoeven van Jeugdhulp en Onderwijsondersteuning wordt gebruikt. 8 Gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden werken samen aan een digitale wegwijzer voor het nemen van de juiste route om ondersteuningsvragen te beantwoorden.

Kijk het webinar terug

4 oktober 2020

Op 1 oktober 2020 verzorgde Renee Boeijen van Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei een webinar rond het Model Passende Samenwerking. Je kunt het webinar hier terugkijken. Aan de orde komen de aanleiding voor en bedoeling van het model. Inhoudelijke uitleg en werkwijze komen uitgebreid aan de orde. Webinar terugkijken

© 2021 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs