8i. Zorgmijding, waardoor problemen op school ontstaan

Home > Model Passende Samenwerking > 8i. Zorgmijding, waardoor problemen op school ontstaan

Waar gaat het over?

Soms willen of kunnen ouders de aangeboden hulp vanuit het lokaal team (de verzamelnaam voor CJG, wijkteam en sociaal team) en/of zorgaanbieder niet aannemen of accepteren. Dat betekent dat de problemen bij de jeugdige onwenselijk voortduren of verergeren. Ook wordt het onderwijs dan extra belast. Er is dan sprake van een vorm van ‘verwaarlozing’ waarbij vooral de jeugdige de dupe is. Soms kunnen partners uit het netwerk zoals huisarts, dominee, buurvrouw of een vrijwilliger een rol spelen om beweging in het traject te krijgen. Als alle mogelijkheden benut zijn, kan tenslotte een melding gedaan worden bij Veilig Thuis (Save-team).

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs