7b. Niet-voorbehouden handelingen, waaronder diabeteszorg

Home > Model Passende Samenwerking > 7b. Niet-voorbehouden handelingen, waaronder diabeteszorg

Waar gaat het over?

Ook kinderen die gezondheidszorg nodig hebben, moeten naar school kunnen gaan. Voor acute zorg is in elke school bedrijfshulpverlening aanwezig. Voor leerlingen die op regelmatige basis gezondheidszorg nodig hebben, moeten structurele afspraken worden gemaakt over wie deze zorg in de school verleent. Ouders zijn primair verantwoordelijk dat de gezondheidszorg wordt georganiseerd, omdat dit geen onderdeel is van het onderwijsproces. De school is verplicht om voor elke leerling die gezondheidszorg nodig heeft, te onderzoeken hoe dit tijdens schooltijd het beste kan worden geregeld. Daarvoor moeten de school, de ouders, de leerling en/of de professionele zorgverlener samen afspraken maken.

Wat betreft gezondheidszorgverlening moet onderscheid worden gemaakt tussen:

  • Risicovolle medische handelingen die in de wet zijn geregeld: ‘voorbehouden handelingen’ (zie 7a)
  • Andere zorghandelingen: ‘niet-voorbehouden handelingen’

Risicovolle niet-voorbehouden medische handelingen brengen bij de uitvoering van de handeling risico’s mee voor de jeugdige. Het zijn handelingen die bij onbekwaam en onzorgvuldig handelen vrijwel zeker tot gezondheidsschade zullen leiden. Voor het uitvoeren van deze risicovolle handelingen is net als bij voorbehouden handelingen scholing en een bekwaamheidsverklaring verplicht. Voorbeelden: het toedienen van sondevoeding, het toedienen van insuline via een (reeds aangebrachte) insulinepomp, verwisselen van een stomazakje, meten van bloeddruk en het geven van medicijnen.

Factsheet gezondheidszorg in onderwijstijd

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO

Nader in te vullen

VO

Tijdens een gesprek op school, meestal aan het begin van het jaar, wordt besproken welke soort zorghandeling er gevraagd wordt en wie deze mag verrichten. Het verrichten van voorbehouden handelingen gebeurt altijd door een deskundig zorgverlener die bekwaam is om dit uit te voeren. Dit kan iemand zijn binnen school. Naast de gesprekken zijn er school specifiek protocollen en richtlijnen hoe zij inspelen op de niet-voorbehouden handelingen.

SO/SBO/VSO

Gemeente

Bij niet voorbehouden-handelingen is er geen rol voor de gemeente, tenzij het overgaat in persoonlijke verzorging.

Hoe te handelen volgens de wet?

Voor niet voorbehouden handelingen zijn er geen specifieke wettelijke regels. Wel gelden er algemene zorgvuldigheidsnormen en werken scholen vaak met richtlijnen of protocollen.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs