4h. Epilepsie: begeleiding in school

Home > Model Passende Samenwerking > 4h. Epilepsie: begeleiding in school

Waar gaat het over?

Epilepsie is een aandoening waarbij bepaalde herhaaldelijke aanvallen (insulten) plaatsvinden. Deze insulten zijn een gevolg van afwijkingen in de hersenschors die leiden tot abnormale activiteit in de hersenen. De insulten kunnen hersenbeschadigingen veroorzaken waardoor de cognitieve mogelijkheden van een leerling afnemen. Er zijn vele vormen van epilepsie: niet iedereen die een aanval krijgt heeft epilepsie en niet iedereen met epilepsie heeft last van aanvallen.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SBO – V(S)O

Voor leerlingen met epilepsie die leerproblemen hebben, is het mogelijk om begeleiding te krijgen vanuit het landelijk werkverband Epilepsie en onderwijs. Daarnaast zal de leerling mogelijk extra ondersteuning nodig hebben, omdat de leerontwikkeling vertraagd verloopt.

V(S)O

Sommige (V)SO scholen hebben een verpleegkundige in dienst en extra kennis over epilepsie. Dit geldt in het bijzonder voor de drie (V)SO scholen die zijn aangesloten bij het LWOE.

Hoe te handelen volgens de wet?

In de wet staat niets specifiek vermeld over epilepsie.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs