4g. Dyscalculie

Home > Model Passende Samenwerking > 4g. Dyscalculie

Waar gaat het over?

Dyscalculie is een stoornis in de hersenen die het voor mensen ontzettend lastig maakt om met getallen om te gaan. Zij hebben hierdoor moeite met (hoofd)rekenen en kunnen tegen moeilijkheden aanlopen als zij bijvoorbeeld op school of op hun werk actief met getallen bezig zijn.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – (V)SO – SBO

Ondersteuning t.a.v. dyscalculie moet de school zelf bieden. Dyscalculie behoort tot de basisondersteuning.

Hoe te handelen volgens de wet?

Volgens antwoord van de toenmalige Staatssecretaris Dekker op Kamervragen d.d. 21 april 2016, valt dyscalculie altijd onder de onderwijsondersteuning.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs