4f. Psycho-educatie in relatie tot ondersteuning van de leerling voor de leerontwikkeling

Home > Model Passende Samenwerking > 4f. Psycho-educatie in relatie tot ondersteuning van de leerling voor de leerontwikkeling

Waar gaat het over?

Psycho-educatie is een ander woord voor voorlichting. Bij psycho-educatie geeft een behandelaar de leerling informatie over een specifiek, psychisch probleem zoals  angst, depressie of autisme. De leerling krijgt advies en handvatten over hoe hij en zijn omgeving (ouders, leerkrachten en vrienden) het beste met het probleem om kunnen gaan. Hierdoor ontstaat inzicht en meer begrip.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – (V)SO – SBO

In sommige situaties vindt er psycho-educatie plaats. Dat kan vanuit een behandeltraject van een GGZ instelling of vanuit een revalidatiesetting.

Hoe te handelen volgens de wet?

De wet vermeldt niets over psycho-educatie.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs