4e. Executieve functies

(plannen en organiseren)

Home > Model Passende Samenwerking > 4e. Executieve functies (plannen en organiseren)

Waar gaat het over?

Executieve functies (of -vaardigheden) sturen en controleren ons handelen en doen. Het zijn de functies van de hersenen die belangrijk zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag en handelen. Ze bepalen hoe we allerlei zaken organiseren en plannen. Ze worden ook wel de ‘uitvoerende aandacht’ genoemd. Ze regelen bijvoorbeeld het starten met een taak en het richten en vasthouden van de aandacht. Zonder deze functies is goed georganiseerd gedrag niet mogelijk.

Ze zijn te verdelen in vier soorten:

  • Impulsbeheersing
  • Concentratie
  • Flexibiliteit
  • Prioriteiten stellen

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – (V)SO – SBO

Leerlingen met problemen rond executieve functies hebben moeite met het oppakken en organiseren van taken en opdrachten. Ze hebben vaak wel cognitieve vaardigheden, maar weten deze niet goed aan te sturen of te controleren. De school kan zelf een begeleidingstraject opstarten ten aanzien van de executieve functies.

Aandachtspunten bij zo’n begeleidingstraject zijn:

  • Het aanpassen van de taak en begeleiding waarbij de leerling vaardigheden op dit gebied aangeleerd wordt.
  • De taak aanpassen naar korte en eenduidige opdrachten
  • Zorgen voor een duidelijke structuur; deze leerlingen hebben hier moeite mee.
  • Voorkom afleidende prikkels in de klas.
  • Oefenen om eerst na te denken wat je nodig hebt, voordat je begint.
  • Bespreken wat er niet goed is gegaan en de jeugdige helpen zelf oplossingen te bedenken om dit een volgende keer voorkomen.

Hoe te handelen volgens de wet?

In de wet staat niets vermeld over de executieve functies.

© 2023 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs