4d. Ergotherapie (behandeling)

Home > Model Passende Samenwerking > 4d. Ergotherapie (behandeling)

Waar gaat het over?

Ergotherapie richt zich op het verbeteren van dagelijkse handelingen, zodat jeugdigen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Deze therapie is voor jeugdigen die door ziekte of een beperking lichamelijke of psychische uitdagingen hebben.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – SBO

Bij ernstige problemen rond sensorische informatieverwerking kan het samenwerkingsverband een ergotherapeut inschakelen. Deze doet onderzoek en brengt advies uit (geen behandeling). Soms zijn behandelingen bij een ergotherapeut mogelijk binnen de eerstelijnszorg; zorg waarvan iedereen gebruik kan maken zonder verwijzing.

VO

Niet van toepassing.

(V)SO

Soms zijn er mogelijkheden, gekoppeld aan een revalidatiecentrum of zorginstelling, om vanuit de zorgverzekeringswet ergotherapie te bieden op de school.

Hoe te handelen volgens de wet?

Therapie valt onder de zorgverzekeringswet, verwijzing verkoopt via de huisarts of andere medische specialist. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de afgesloten zorgverzekering.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs