4c. Remedial teaching

(afhankelijk van beleid schoolbestuur)

Home > Model Passende Samenwerking > 4c. Remedial teaching

Waar gaat het over?

Soms hebben leerlingen een andere uitleg of andere begeleiding nodig. Bij Remedial Teaching (RT) krijgen leerlingen met bepaalde leerproblemen individueel, extra ondersteuning. De inzet van RT is afhankelijk van het beleid van het schoolbestuur.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – (V)SO – SBO

Sommige scholen betalen een remedial teacher uit de formatie. Deze RT’er biedt leerlingen met leerproblemen individuele ondersteuning. Soms wordt deze ondersteuning tegelijkertijd ook aan meerdere leerlingen geboden. De leerstof wordt dan op een andere manier aangeboden; meer uitleg of in kleinere stappen.

Hoe te handelen volgens de wet?

Vanuit de Jeugdwet is er geen recht op remedial teaching.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs