4b. Huiswerkbegeleiding

Home > Model Passende Samenwerking > 4b. Huiswerkbegeleiding

Waar gaat het over?

Soms hebben leerlingen ondersteuning nodig bij hun huiswerk. In het kader van leren leren, worden op school vaardigheden op dit gebied aangeboden. Andere ondersteuning bij het maken en leren van huiswerk kan door ouders gebeuren, of worden ingekocht bij een huiswerkinstituut.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – (V)SO – SBO

Ouders kunnen contact opnemen met een huiswerkbureau; zij moeten dit zelf betalen. Soms bemiddelt de school in huiswerkbegeleiding en vindt dit plaats op de school; ouders moeten dit zelf betalen.

Hoe te handelen volgens de wet?

Een recente uitspraak (1-7-2020) van de rechtbank Rotterdam heeft aangegeven dat huiswerkbegeleiding niet onder de Jeugdwet valt.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs