3a. Onderzoek gericht op leerproces

Home > Model Passende Samenwerking > 3a. Onderzoek gericht op leerproces

Waar gaat het over?

Het intelligentiequotiënt (IQ) is een getal waarmee wordt uitgedrukt hoe intelligent een kind is. De intelligentie wordt bepaald door middel van een IQ test. Aan de hand van vragen en opdrachten worden diverse aspecten van de intelligentie onderzocht. Er wordt naar verschillende delen van het functioneren gekeken; zo worden aangeleerde kennis, begrip, inzicht en probleemoplossende vaardigheden gemeten.

Een intelligentietest kan nodig zijn voor onderwijs aan jeugdigen. Het speelt een rol bij onderzoek naar laag- of hoogbegaafdheid of bij een verwijzing naar het speciaal (basis)onderwijs. Na de uitslag van de test kan het onderwijs aan de jeugdige daarop worden afgestemd.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO

Als een intelligentietest primair is gericht op het leerproces, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs: de zorgplicht van de scholen. In het PO valt het onder de basisondersteuning van de school en onder de extra ondersteuning van het samenwerkingsverband.

De samenwerkingsverbanden PO hebben de afspraak dat er handelingsgericht wordt gewerkt en gediagnosticeerd. Voor extra ondersteuning is een intelligentietest meestal niet nodig. Jeugdigen ontwikkelen zich en daarom moet een intelligentietest zo recent mogelijk zijn (niet ouder dan twee jaar).

VO

Als een intelligentietest primair is gericht op het leerproces, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs: de zorgplicht van de scholen. In het VO valt het onder de basis (plus) ondersteuning van de school

De samenwerkingsverbanden VO hebben de afspraak dat er handelingsgericht wordt gewerkt en gediagnosticeerd. Voor extra ondersteuning is een intelligentietest meestal niet nodig. Jeugdigen ontwikkelen zich en daarom moet een intelligentietest zo recent mogelijk zijn (niet ouder dan twee jaar). NB: Het beleid voor hoog- en meerbegaafdheid VO is nog in ontwikkeling.

SO – SBO – VSO

Bij het speciaal onderwijs valt het afnemen van een IQ-onderzoek onder eigen verantwoordelijkheid als het gericht is op het leerproces.

Gemeente

Niet van toepassing, tenzij er sprake is van een onderzoek als onderdeel van het diagnostisch proces in het kader van jeugdhulp (zie 3B).

Hoe te handelen volgens de wet?

Wanneer een intelligentietest primair gericht is op het leerproces, dan valt dit onder de verantwoordelijkheid van het onderwijs. Dit valt onder de zorgplicht van de scholen. In het PO valt het onder de basisondersteuning van de school en onder de extra ondersteuning van het samenwerkingsverband. In het VO valt het onder de basisondersteuning van de school.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs