2a. Begeleiding bij leesproblemen

Home > Model Passende Samenwerking > 2a. Begeleiding bij leesproblemen

Waar gaat het over?

Signalering en begeleiding bij leesproblemen is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de school. Hulp en ondersteuning worden binnen de school geboden, als het kan met hulp van ouders. Soms ontstaat een vermoeden van dyslexie of ernstige enkelvoudige dyslexie (EED) als de leesresultaten uitblijven. School is hierbij het eerste aanspreekpunt om vervolgstappen te nemen.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO

Het onderwijs is verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van jeugdigen met leesproblemen. Het valt onder de zorgplicht van scholen. De ondersteuning van leerlingen met leesproblemen maakt deel uit van de basisondersteuning die elke school moet bieden. Op school krijgt het kind taal- en spellingonderwijs en wordt een leerlingdossier opgebouwd. Soms wordt (extra) huiswerk gegeven om het leesonderwijs te bevorderen. De eisen waaraan het leerlingdossier moet voldoen voor wat betreft leesbegeleiding en eventuele vervolgstappen is te vinden op de website van Dyslexie Centraal.

VO

Begeleiding bij leesproblemen valt onder de zorgplicht van het VO zelf.

SBO – SO

Het onderwijs is verantwoordelijk voor de signalering en begeleiding van jeugdigen met leesproblemen. Het valt onder de zorgplicht van scholen. De ondersteuning van leerlingen met leesproblemen maakt deel uit van de basisondersteuning die elke school moet bieden. Op school krijgt het kind taal- en spellingonderwijs en wordt een leerlingdossier opgebouwd. Soms wordt (extra) huiswerk gegeven om het leesonderwijs te bevorderen. De eisen waaraan het leerlingdossier moet voldoen voor wat betreft leesbegeleiding en eventuele vervolgstappen is te vinden op de website van Dyslexie Centraal.

Gemeente

Gemeente is niet verantwoordelijk voor begeleiding bij leesonderwijs. Deze valt onder de zorgplicht van het onderwijs.

Hoe te handelen volgens de wet?

Het onderwijs is verantwoordelijk voor het leesonderwijs. Het valt onder de zorgplicht van de scholen. Behandeling van de Wet Passend Onderwijs: “De extra ondersteuning die leerlingen in het onderwijs ontvangen, kan op veel verschillende manieren worden vormgegeven. Afhankelijk van de problematiek van de leerling en de mogelijkheden van de school zal de extra ondersteuning door de school worden ingezet. De ondersteuning zal er altijd op zijn gericht om de leerling verder te helpen in zijn taalontwikkeling”.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs