1d. Diagnose en behandeling jeugdpsychiater of kinderarts

(ook in gezin)

Home > Model Passende Samenwerking > 1d. Diagnose en behandeling jeugdpsychiater of kinderarts (ook in gezin)

Waar gaat het over?

Bij het signaleren en inspelen op het versterken van vaardigheden die leiden tot het verminderen van problematisch gedrag, kunnen er vermoedens van belemmerende kindfactoren of mogelijke stoornis/problematiek zijn. Binnen het onderwijs wordt er handelingsgericht gewerkt. Een diagnose is niet noodzakelijk om hulp in te zetten. Toch kan dat in sommige situaties wel helpend zijn. Bijvoorbeeld bij het duiden van gedrag, opstellen van gerichte handelingsadviezen of bij het inzetten van eventuele begeleiding/behandeling. Over deze vermoedens moeten ouders en ketenpartners in gesprek gaan en afspraken over maken. Zie de procedure poreuze randen.

Hoe doen we het in de FoodValley?

PO – VO – SBO – SO – VSO

Zie de procedure poreuze randen.

Gemeente

Een verwijzing voor diagnostiek of behandeling loopt bij voorkeur via de gemeente en niet via de huisarts. Ouders kunnen op eigen initiatief wel naar de huisarts. De bekostiging loopt via de gemeente, behalve wanneer het uitsluitend voor de onderwijssetting noodzakelijk is. Als de ouders kiezen voor een niet door de gemeente gecontracteerde hulpverlener zal er alsnog via de gemeente moeten worden gegaan.

Hoe te handelen volgens de wet?

Wanneer er vanuit het preventieve gedragskader en het grijze gebied inzet nodig is door een psycholoog en andere deskundigen op het gebied van GGZ, valt dit onder de Jeugdwet (tenzij het uitsluitend gedrag in de klas betreft, dan valt het onder de wet Passend Onderwijs). De gemeente is voor alle jeugdhulp, diagnostiek en behandeling, door professionals (kinderpsychiater, orthopedagoog, jeugdhulpverlener, etc.) verantwoordelijk als het niet direct onderwijsgerelateerd is.

Voorbeelden

Kan een school de ouders van een leerling waar ze problemen mee ervaart doorsturen naar de huisarts om bijvoorbeeld een ADHD-onderzoek aan te laten vragen voor de leerling?

De school zegt bijvoorbeeld: “Wij hebben een diagnose nodig en de leerling heeft mogelijk medicijnen nodig.”

De school gaat hier zijn boekje te buiten. Alleen na diagnose door een expert kan een behandeling starten en die behandeling is niet altijd middels medicijnen. De school mag niet bij voorbaat suggereren dat medicijnen nodig zijn. Er zijn namelijk ook kinderen die bijvoorbeeld gebaat kunnen zijn met gedragstherapie. Het is aan ouders en een expert om daarover te beslissen. Niet aan school of gemeente.

Mag de school dit doen?

Zie bovenstaand antwoord. Er lijkt hier een kloof te zitten in de samenwerking tussen gemeente en onderwijs. Dit zijn zaken waar je in het OOGO afspraken over maakt en ondervangt door te realiseren dat de school een van de belangrijkste vindplaatsen is van het kind. Maar als een ouder zelf (of de school dat nu zegt of niet) naar de huisarts stapt om een probleem voor te leggen, dan is dat hun goed recht. Ook afspraken maken met de huisarts is belangrijk. Als het goed is heeft de gemeente vervolgens afspraken gemaakt voor welke zorg en hulp de gemeente zorgaanbieders heeft ingekocht en naar welke hij kan doorverwijzen. Daarnaast kan de ouder ook met de huisarts afspraken maken.

Heeft de school of het samenwerkingsverband budget om zelf een ADHD onderzoek te laten doen?

Onderwijsondersteuning aan kinderen met ADHD valt onder passend onderwijs. Dus het aanbieden van les op een manier dat een kind daarmee om kan gaan, is een taak van de school. De diagnose en behandeling valt onder de Jeugdwet.

De school geeft aan dat zij geen budget heeft en dat het samenwerkingsverband evenmin budget heeft. Is dat zo?

Dat is maar net hoe ze het zelf inzetten. Maar ze zijn wel degelijk aan zet voor onderwijsondersteuning. Het is te gemakkelijk om te zeggen dat het kind medicijnen moet, dan is het opeens opgelost. Terwijl betere onderwijsondersteuning misschien ook een middel is dat zou kunnen werken. Dat ligt helemaal aan het kind. Uitgangspunt is zorg en hulp op maat, ook voor het onderwijs.

Wie zou de rekening moeten betalen?

Onderwijsondersteuning aan kinderen met ADHD valt onder passend onderwijs. Dus aanbieden van les op een manier dat een kind daarmee om kan gaan is een taak van de school. De diagnose en behandeling valt onder de Jeugdwet, dus betaalt de gemeente.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs