Focusagenda

Home > Nieuws > Focusagenda

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 1

15 maart 2021

Nieuwsbrief 1 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 2

10 april 2021

Nieuwsbrief 2 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 3

2 juli 2021

Nieuwsbrief 3 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

Voortgangsbericht Jeugdhulp-Onderwijs – April 2022

14 april 2022

Dit voortgangsbericht is bestemd voor de bestuurders en beleidsmedewerkers onderwijs gemeenten (Veenendaal, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Ede, Rhenen en Wageningen) en de directeuren van de Samenwerkingsverbanden in de FoodValley. In dit bericht stellen de netwerkregisseur voor de focusagenda en de projectleider verbetering samenwerking jeugdhulp en gespecialiseerd onderwijs in de FoodValley zich voor. Lees de stand van…

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs