Daily Archives: 15 maart 2021

Home > Nieuws > Daily Archives: 15 maart 2021

Focusagenda passend onderwijs – zorg voor de jeugd : Nieuwsbrief 1

15 maart 2021

Nieuwsbrief 1 Focusagenda Focusagenda Met de focusagenda komen we tot een meer effectgerichte samenwerking tussen o.a. onderwijs en gemeenten. Zo kunnen we voor kinderen in de regio FoodValley optimale ontwikkelkansen realiseren. De focusagenda maakt inzichtelijk op welke terreinen verantwoordelijkheden van onderwijs en gemeenten elkaar raken en biedt de condities voor de uitvoering van de gezamenlijke…

© 2022 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs