FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs

Home

Deze website is voor medewerkers van scholen en samenwerkingsverbanden, gemeenten, jeugdhulp-zorgaanbieders.

Gebruik het stroomschema om trajecten uit te zetten waarbij onderwijs(ondersteuning) en jeugdhulp nodig zijn, zodat de juiste mensen aan tafel zitten. Op deze wijze worden signalen omgezet in acties. Per blok worden relevante suggesties aangeboden.

Het belang van kind en gezin staat voorop in de FoodValley

Onderwijs en gemeenten hebben daarin ieder hun eigen taken en verantwoordelijkheden; samenwerking en afstemming is daarbij belangrijk. Samenwerking op diverse gebieden, zoals Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht, voorkomen/terugdringen van thuiszitters, onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer en aansluiting op de arbeidsmarkt. Vanuit een samenwerkingsagenda, waarbij 7 gemeenten en 5 samenwerkingsverbanden in de FoodValley betrokken zijn, is deze website tot stand gekomen. Deze is vooral bedoeld voor de samenwerking en afstemming tussen de ondersteuningsstructuur van het onderwijs en de gemeente (Jeugdhulp, onderwijs(ondersteuning), leerplicht). We verwijzen ook graag naar de website: jeugdfv.nl.

Hiermee willen betrokkenen tegemoetkomen aan ‘één kind, één gezin, één paperclip’ ofwel een integraal totaal ondersteuningsplan. Het is mogelijk om met alle betrokkenen te komen tot één kind, één gezin, één plan. Niet d.m.v. het ontwikkelen van één document, maar met het ontwikkelen van één dossier / een paperclip kan hiervoor zorgen.

© 2024 FoodValley Jeugdhulp & Onderwijs